+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Shop & Go bij 

Gemeente Hengelo

Met Shop & Go van Parkeagle stimuleert u meer doorstroming op parkeerplaatsen in drukke winkelstraten

Het Shop & Go vraagstuk

Drie partijen werden gevraagd om een Shop & Go systeem aan te bieden waar zowel bewoners, ondernemers en automobilisten blij mee zouden zijn. Een grove schets was gegeven van de eisen: De binnenstad van Hengelo moet gastvrij en bereikbaar zijn voor bezoekers en winkelend publiek maar ondernemers moeten er ook de ruimte krijgen. Parkeagle wist met haar Smart Parking sensoren de juiste snaar te raken en heeft de aanbieding gewonnen waarna het project gestart is. Op donderdag 19 juli 2020 ging het Shop & Go systeem in werking, iets minder dan drie maanden na de gunning. Bekijk de video hieronder voor meer informatie.

De impact van Shop & Go

SHOP & GO in Hengelo – Winkeliers vinden het wel wat.
“Door Shop & Go kunnen mijn klanten nu even snel naar binnen rennen om iets te brengen of te halen. Ook heb ik geen last meer van bewoners die lang geparkeerd staan voor de etalage van me winkel”.
Shop & Go van Parkeagle maakt het mogelijk dat bezoekers en winkelgangers maximaal een half uur gratis mogen parkeren op de Shop & go parkeerplaatsen.

Graag Shop & Go in uw stad?

Zou u graag een Shop & Go systeem met sensoren willen inzetting in uw gemeente?

Een impressie van Shop & Go in Hengelo

In totaal zijn op 7 locaties in de binnenstad van Hengelo 13 Shop & Go parkeerplaatsen aangelegd.
“Lastig te zien.. Sensor is te klein.”

Wethouder Gerard Gerrits neemt de Shop & Go plekken officieel in gebruik op 19 juli 2020.

Shop & Go is GRATIS maximaal 30 minuten parkeren en bij overtreden ontvangen de BOA’S een bericht.

Sensoren op de Shop & Go parkeerplaatsen

Parkeagle heeft voor het Shop & Go project haar Smart Parking Sensoren ingezet. De sensoren zijn draadloos, minuscuul en slecht te zien met het blote oog. Dit maakt de sensoren zich geschikt om mee te handhaven. Automobilisten zien niet dat er actief gemeten wordt.

Ook is het systeem volledig anoniem. Parkeagle en gemeente Hengelo weten niet wie er op de parkeerplaats geparkeerd staat. Naar de toekomst toe is het ook niet de ambitie om dit te veranderen.

Parkeerduur wordt in real-time bijgehouden

De sensoren meten actief wanneer een voertuig op de parkeerplaats komt te staan. Intern gebruikt de sensor vier methodes om te meten of er een object op de parkeerplaats staat. Het Shop & Go systeem staat in real-time contact met het internet en geeft de actuele parkeerbezetting en parkeerduur door aan de Parkeagle Cloud.

Vanuit de Parkeagle cloud worden alle verkeersgegevens middels geautomatiseerde algoritmes gedeeld met de Shop & Go app die gebruikt wordt door de Boa’s die door Hengelo wandelen en fietsen.

Gebruik van Shop & go plekken wordt actief gemonitord 

Boa’s hoeven niet elke 5 minuten op de Shop & Go app te kijken. Ze worden 5 minuten voordat een plek “te lang bezet staat” op de hoogte gebracht van een mogelijke overtreding. Dit op de hoogte brengen gebeurt op twee manieren. Iedereen die dienst heeft ontvangt een SMS en een Push bericht.

Het is niet de bedoeling dat Boa’s actief gaan staan polsen bij plekken die bijna te lang bezet staan. Alles moet op een uitnodigende en vriendelijk manier gebeuren. Het doel van het project is gastvrijheid en bereikbaarheid. Het gaat gemeente Hengelo en Parkeagle niet om straffen maar om het nudgen van goed gedrag.

Lees hier meer over Shop & Go in het nieuws:

https://www.destentor.nl/hengelo/halfuurtje-gratis-parkeren-in-hengelo-centrum-maar-geen-minuut-langer~a922f7c7/

https://www.topics.nl/half-uur-gratis-parkeren-het-kan-vanaf-komende-week-op-13-plekken-in-hengelo-a14619792ad/783cf5bd0ab099917851ab0080eb4b35472067d1a4e8c7b5196bf12eddeab346/

Ingezette Technologie bij Castricum

Smart Parking Sensor

We hebben in totaal 13 Smart Parking Sensoren geplaatst door de binnenstad van Hengelo. Deze sensoren staan 24/7 het hele jaar in verbinding met de Parkeagle Cloud. De sensoren leveren de Boa’s real-time inzichten in de parkeerduur en de parkeerbezetting op de Shop & Go parkeerplaatsen.

Eagle Eye Dashboard

Gemeente Hengelo heeft toegang tot alle parkeerdata en bezettingsdata via haar StreetCloud Dashboard.

Excelbestanden (ruwe data)

Wij leveren ook op wekelijkse basis ruwe Excelbestanden met de historische bezettingsdata.

Shop & Go App

Parkeagle heeft een iOS en Android Shop & Go app ontwikkeld die Boa’s middels een SMS en ook push berichten op de hoogte brengt van een tijdsovertreding. Boa’s kunnen dan zelf bepalen of zij een waarschuwing uit willen delen.

Zelf beginnen met sensoren?

FAQ over Shop & Go

Gemeenten, steden en overheidsorganisaties stellen vaak dezelfde belangrijke vragen.
We hebben de meest voorkomende vragen verzameld en hieronder uiteengezet. Mocht u een vraag hebben en deze staat er niet bij. Neem gerust contact met ons op.

Welke eisen had Hengelo voor het Shop & Go systeem?

Hieronder heb ik de gevraagde oplossing zoals hij beschreven stond in het bestek neergezet. Ook hebben we de downloadbare versie van het bestek hier opgeslagen om te downloaden:

Wij vragen u een offerte uit te brengen voor de realisatie en levering van de benodigde apparatuur om 13 Shop & Go parkeerplaatsen in te richten voor fase 1. Meer specifiek houdt dit in dat wij u vragen om hier een compleet systeem voor aan te bieden en te realiseren. Het gehele systeem wordt eigendom van de gemeente Hengelo. Dit houdt in dat wij u vragen om tenminste te leveren voor een periode van 1 jaar:

 1. De benodigde hardware (inclusief plaatsing, exclusief bebording):
 • De sensoren waarmee een parkerend voertuig wordt gedecteerd;
 • De benodigde apparatuur waarmee de data van de sensoren, zonder vertraging, wordt verzonden naar de handhelds, of mobiele telefoons van de handhavers.
 1. De benodigde software:
  • Een app (of gelijkwaardig), die geïnstalleerd moet worden op de handhelds (Iphone met minimaal iOS 13.3, T-Mobile) van de handhavers;
  • Met deze app moeten de handhavers het gebruik van de Shop & Go parkeerplaatsen kunnen monitoren. Dit houdt in dat zij inzicht moeten hebben in de bezetting en de parkeerduur. Als de parkeerduur wordt overschreden moet er per locatie een signaal worden afgegeven op basis waarvan de handhaver kan optreden;
  • De benodigde instructie, of handleiding waarin wordt beschreven hoe de app moet worden gebruikt.
 1. Het benodigde onderhoud:
  • Gedurende de looptijd van fase 1 vragen wij u om het volledige onderhoud van het systeem te verzorgen. Dit houdt in:
   1. Correctief en curatief onderhoud van het gehele systeem, zowel voor de software als de hardware.
 1. De benodigde informatie:
  • De gemeente dient op aanvraag te kunnen beschikken over relevante informatie ten behoeve van o.a. beleids- en managementsrapportages (managementsomgeving) Dit betreft minimaal informatie over:
   1. Bezettingsgraad en parkeerduur per Shop & Go parkeerplek;
   2. Het aantal gesignaleerde tijdsoverschrijdingen per parkeerplek.
 1. Service Level Agreement (SLA):
 • In de SLA worden tenminste onderstaande minimumeisen opgenomen:
  • [OK]Beschikbaarheid van de apparatuur (98%);
  • [OK]Beschikbaarheid managementsomgeving (98%);
  • [OK]Behalen responstijden (24 uur bij storingen).
  • [OK]Boete bij niet behalen beschikbaarheid à € 500,- per gebeurtenis:
   • De beschikbaarheid de apparatuur is per kwartaal lager dan 98%.

Dit wordt berekend door het aantal uren uitval per Shop & Go parkeerplaats te delen door het totaal aantal uren per Shop & Go parkeerplaast per kwartaal vermenigvuldigd met het aantal Shop & Go parkeerplekken. Indien de uitkomst hoger is dan 2% is er sprake van een boetesituatie.

   • De beschikbaarheid van de managementomgeving is per kwartaal lager dan 98%. Indien het aantal uren dat de managementomgeving niet beschikbaar is groter of gelijk is aan 44 uur per kwartaal is een boete van kracht.
   • Voor ieder geval waarin de opdrachtnemer de te garanderen responsetijden van 24 uur bij een storing overschrijdt kan de opdrachtgever een boete opleggen. De gevallen waarin de opdrachtnemer de responstijden overschrijdt, worden direct gemeld. Per kwartaal vindt verrekening van de boete plaats.
 • Verder dient de SLA afspraken te bevatten over onder andere:
  • [OK] De wijze van communiceren met de opdrachtgever;
  • [OK]Contactpersonen;
  • [OK]Helpdesk;
  • [OK]Instructies ten behoeve van gebruik door opdrachtgever;
  • [OK]Hoe de onder D genoemde managementinformatie wordt aangeleverd;
  • [OK]Service buiten kantooruren;
  • [OK]Levensduur apparatuur;
  • [OK] Vervanging van apparatuur;
  • [OK]Testen van het gehele systeem;
  • [OK]Garantievoorwaarden.
Kan ik kostenloos testen?

Helaas is kostenloos testen niet mogelijk voor Shop & Go. Wel is het mogelijk om onze StreetEagle Sensoren in de weg kosteloos te testen voor 1 week. Zie deze pagina voor meer informatie over de gratis test die u kunt doen.

Hoe lang gaan de sensoren mee?

Wanneer we de Smart Parking sensoren op een Shop & Go parkeerplaats plaatsen, dan gaan de sensoren 10+ jaar mee. Nadat de sensoren eenmaal zijn geplaatst hoeft er nooit meer iemand/monteur bij het systeem. Dat is de kracht van onze ultra low power engineering.

Hoe lang kan één sensor meten (tijdsduur, dagen, weken, maanden)?

Een sensor kan oneindig meten totdat de on-board batterij leeg is. In eerste instantie kan één sensor voor meer dan 10 jaar lang achter elkaar meten voordat deze leeg gaat en vervangen moet worden.

Hoe worden de sensoren geplaatst?
De sensor worden geplaatst door een ervaren onderaannemer van Parkeagle: Baas B.V. Baas B.V. is een zeer ervaren bedrijf in de installatietechniek met grote klanten als Schiphol, waar zij alle wifi-punten en electronica monteren en onderhouden. Baas B.V. beschikt over de juiste mensen om te voorzien in een veilige en snelle installatie van de meetlocaties.
Hoe krijgen de sensoren hun stroom?
De sensoren zijn voorzien van een Industrial Grade batterij van een gerenommeerde Nederlandse leverancier. De batterijen zijn hitte en kou bestendig tot -40 en +80 graden. Parkeagle heeft een garantie op de levensduur van de batterijen van haar leverancier ontvangen.
Wat gebeurt er als een sensor kapot gaat?

Al onze sensoren worden op afstand gemonitord. Algoritmes in onze Cloud-omgeving weten, voordat de sensor het zelf weet, dat de sensor: 1) Leeg zal gaan, 2) Kapot zal gaan, 3) en dus vervangen moet worden. Wanneer u een Shop & Go systeem bij ons afneemt voor een bepaalde tijd, dan garandeert Parkeagle dat de sensoren het op de betreffende locatie zullen doen voor de duur van het contract met een uptime van 98%.

Hoeveel Shop & Go parkeerplaatsen kan ik mee beginnen?

Voor ons is 1 parkeerplaats al genoeg om mee te beginnen. Wel raden we aan om met minimaal 10 parkeerplaatsen te beginnen verdeelt over uw binnenstad. Wij krijgen vaak de feedback van ondernemers dat ze het jammer vinden als er geen Shop & Go parkeerplaats voor hun etalage ligt.

Hoe houden jullie rekening met Duurzaamheid?

Al onze systemen worden in eerste instantie ontworpen zodat ze door een recyclebedrijf demonteerbaar zijn. De electronica kan makkelijk van de batterijen worden verwijderd en de antennes worden gescheiden. Dit maakt onze systemen duurzaam. Ook hebben we de interne overtuiging dat systemen altijd een tweede leven verdienen en dit proberen we ook te waarborgen. Niks wordt zomaar afgeschreven en op de vuilnishoop gegooid.

Zelf beginnen met Shop & Go?

Neem contact op!

Of stuur ons een bericht